İstanbul 7. Kauçuk Endüstri Fuarı 2012

İSTANBUL 7.KAUÇUK ENDÜSTRİ FUARI 2012’NİN ARDINDAN    

7.Kauçuk Fuarı, 13 – 16 Eylül 2012 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi -Büyükçekmece’de gerçekleşti. Kauçuk Derneği ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile birlikte düzenlenen KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarını çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarı, KAUÇUK Derneği Başkanı Sayın Nurhan KAYA, PAGEV – Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Mehmet UYSAL, PAGDER – Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Hüseyin SEMERCİ ve TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Sayın Serdar YALÇIN ile sektör profesyonelleri, katılımcılar, basın mensupları ve misafirlerin katılımıyla 13 Eylül günü açıldı.


KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarına 25 ülkeden toplam
209 firma ve firma temsilciliği katılmıştır. Bu ülkeler şunlardır;
• Almanya,• ABD,• Avusturya,• Belçika, • Brezilya, • Bulgaristan, • Çin, • Endonezya, • Fransa,
• Güney Kore, • Hindistan, • Hollanda, • Hong Kong, • İngiltere, • İspanya, • İsrail, • İsviçre, • İtalya,
• Japonya, • Kanada, • Polonya, • Rusya, • Tayland, • Tayvan, • Türkiye

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Büyükçekmece’de hazırlanan KAUÇUK 2012,
İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarını Türkiye dahil 46 ülkeden 6929 ziyaretçi gezmiştir.
Ziyaretçi sayısı, Türkiye 6.385 kişi ile % 92,15, yurtdışı 544 kişi ile % 7,85 olarak gerçekleşmiştir.

Ziyaretçi dağılım tablosu

Ziyaretçi dağılım grafiği

KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarı toplam ziyaretçi sayısında,
2010 yılına göre % 30, yurtdışı ziyaretçi sayısında ise %51 oranında artış görülmüştür. Bu durumu gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarı yurtdışı ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesi sonucunda fuara yurtdışından, 45 ülkeden ziyaretçi geldiği tespit edilmiştir. Ziyaretçilerinin yoğun olarak geldiği ülkeler ziyaretçi dağılım oranlarıyla yukarıdaki tabloda verilmiş, diğer ülkeler ise listelenmiştir. Fuarımıza ziyaretçi gelen diğer ülkelerse;
• ABD,• Afganistan,• Avusturya, • Azerbaycan, • BAE, • Belarus, • Belçika, • Brezilya,
• Çek Cumhuriyeti, • Fas, • Hindistan,• Hollanda, • İngiltere, • İspanya, • İsrail, • İsviçre, • İtalya,
• Katar, • Kore, • Kosova, • Libya, • Macaristan,• Pakistan, • Polonya, • Sırbistan, • Singapur,
• Slovakya, • Slovenya,• Suriye, • Suudi Arabistan, • Tayland, • Tunus, • Ukrayna, • Ürdün,
• Yemen’dir.

Bireysel olarak gelen ziyaretçilere ilave olarak fuarı ziyaret etmeleri amacıyla yurtdışından 9 ülkeden, Tüyap ve Ekonomi Bakanlığı tarafından davet edilen profesyonellerin ve konunun ilgilisi diğer misafirlerin fuarı ziyaret etmeleri sağlanmıştır. Fuar süresince Tüyap tarafından ağırlanan ziyaretçilerin ülkeleri aşağıda verilmiştir. • Azerbaycan, • Bulgaristan, • İran, • Irak,• Malezya, • Mısır,• Rusya, • Yunanistan,• Tunus

Yurtdışı ziyaretçilerin kıtalara göre dağılımı ( % ) olarak

Sektöre ve hedef pazarlara yönelik olarak yıl boyunca sürdürülen yurtdışı tanıtım çalışmaları sonucunda fuara 4 kıtadan, 44 ülkeden gelen ziyaretçilerin, farklı coğrafi dağılımlarını gösteren grafikler yukarıda verilmiştir. Asya ve Avrupa kıtalarından, 39 ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler, tüm yabancı ziyaretçilerin % 91,43’ünü oluşturmaktadır.

Yurtdışı ziyaretçilerin kıta bölgesel dağılımı ( % ) olarak

Yurtdışı ziyaretçilerin seçilmiş bölgelere göre dağılımı ( % ) olarak

Türkiye’nin sınır komşusu 5 ülkeden gelen ziyaretçiler yurtdışı ziyaretçilerin % 48,4’ünü oluşturmaktadır. Fuara AB üyesi 13 ülkeden ziyaretçi gelmiştir.

Doğu Avrupa’dan gelen ziyaretçi oranı ( % ) olarak

Ortadoğu ülkesinden gelen ziyaretçiler yurtdışı ziyaretçilerin % 17,09’unu oluşturmaktadır. % 31,98 oranında ziyaretçi Doğu Avrupa ve Balkanlardan 10 ülkeden gelmiştir.

YURTİÇİ ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarına % 57,9’u İstanbul, % 42,1’i İstanbul dışından olmak üzere toplam 45 ilden ziyaretçi gelmiştir.

İllere göre dağılım tablosu

 Ziyaretçilerin yoğun olarak geldiği ilk 10 il ve oranları, yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Bölgelere göre yurt içi dağılım

Fuar tanıtım çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesinden gelen ziyaretçiler, tüm ziyaretçilerin % 95,73’ünü oluşturmaktadır.

Sektörlere göre ziyaretçi profili

KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarını yaptığı / çalıştığı iş gereği ziyaret eden ziyaretçilerin firma faaliyet alanları dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir.

KAUÇUK 2012, İstanbul 7. Kauçuk Endüstrisi Fuarını ziyaret etmeleri amacıyla yurtiçinden Konya Ticaret Odası ve Ankara Plastik Sanayicileri Derneğinden davet edilen konu ile ilgili profesyonel ziyaretçilerin yol giderleri Tüyap tarafından karşılanarak misafir edilmeleri sağlanmıştır.

Ziyaretçilerin görev alanları

2. Fuar ziyaretçilerinin çalıştıkları kurum içindeki görev dağılımları yukarıdaki tabloda
verilmiştir.   Fuar ziyaretçilerinin % 71’i firma içi karara ortak ya da tek yetkili olarak
katıldıklarını belirtmişlerdir.

Fuarın beklentileri karşılama oranı

Fuar ziyaretçilerinin tamamı fuarı olumlu olarak değerlendirmiş olup, ziyaretçilerinin fuarla ilgili beklentilerini karşılama oranları aşağıda verilmiştir. Ziyaretçilerin, %11,5’i beklediğimden
çok daha iyi,  %17,3’ü beklediğimden iyi,  %62,4’ü beklediğim gibi şeklinde görüş ifade etmişlerdir.

En olumlu bulunan konular

Fuar ziyaretçileri tarafından olumlu bulunan önemli hususlar yukarıdaki grafikte verilmiştir. Tüm ürünleri bir arada görerek ürünlerdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek; Sektör firmalarının ürünlerini karşılaştırma imkanı bulmak; Katılımcı firmalardaki ve ürünlerindeki gelişmeleri, istikrarı ve üretim/satış kapasite değişimini görmek fuarın temel ziyaret konuları arasında olmuştur.

ZİYARETÇİLERİN ÖZELLİKLER
İ

Ziyaretçilerin yaş dağılımı (%) olarak

Fuar ziyaretçilerinde ticari potansiyeli oluşturan grup 21–50 yaş aralığında ve tüm ziyaretçilerin %85’ini oluşturmaktadır.

Ziyaretçilerin eğitim durumu dağılımları (%) olarak

Üniversite ve yüksek lisans mezunu ziyaretçilerin %79,2 oranında olması ilgililerin eğitim düzeyi hakkında farklı bir yönü, %20,8’inin ilk ve orta öğretim grubunda olması ise fuara çok yönlü bir ilginin olduğunu göstermektedir. İlköğretim % 4,0, ortaöğretim %16,8, lisans %66,8, yüksek
lisans %12,4 olarak belirlenmiştir.

Ziyaretçilerin cinsiyet dağılımı

 Fuarı gezen ziyaretçilerin cinsiyet dağılımı yukarıdaki grafikte verildiği gibidir. Kadın %9,3, erkek % 90,7’dir.

Fuarla ilgili görüşler

Fuarımızı gezenlerin % 97’si fuarı olumlu bulup, devamında fayda gördüğünü belirtmiş ve bundan sonraki fuara katılacağını belirtmiştir. 2014 yılında 8.sini düzenleyeceğimiz Kauçuk Fuarı ve 2.Ulusal Kauçuk Kongresinde sizi de aramızda görmeyi arzu ediyoruz.

 

 

FUARDAN FOTOĞRAFLAR

 

 

 
     
     
 
Copyright 2013 Kauçuk Derneği

Web Tasarım: CMS Bilişim
Adres: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 K:5 Ofis No: 298-299 Giyimkent Sit.-Esenler-İstanbul

E-Posta: kaucuk@kaucuk.org.tr 

Telefon: 0 212 320 41 67 - 320 63 49

Fax: 0 212 320 64 53